El territori

Un espai públic que es renova i avança

Fotografia de les escales mecàniques al parc 11 de novembre

La transformació del territori té la voluntat de respondre a allò que ciutadans i ciutadanes han vingut detectant i demandant. Amb les propostes recollides en el PAM 2008-2011 es pretén avançar en un disseny urbà que minimitzi els desequilibris territorials i que resulti eficaç per a la millora de tots i cadascun dels nostres barris.


En els diferents projectes es treballa per aconseguir un espai públic ordenat i de qualitat. L'urbanisme és el marc en el qual ha d'avançar una ciutat cada cop més estructurada, una Santa Coloma que reafirmi i incrementi la seva influència en el conjunt de l'àrea metropolitana i que destaqui en el desenvolupament de projectes estratègics.

La disponibilitat de noves places i jardins és un dels millors indicadors de la qualitat de vida de la ciutat. Les diferents actuacions urbanes ens permeten disposar i aprofitar diversos espais per a la seva reconversió. L'Ajuntament es proposa d’intervenir per a la creació, ampliació o remodelació de 16 places públiques que beneficien a la majoria de barris de la ciutat. Se seguiran ampliant, també, les zones verdes de Santa Coloma amb més de 50.000 metres quadrats. Cal destacar, en aquest sentit, l'aprovació del projecte de planejament urbanístic de la segona fase de Can Zam.

A l'àmbit de la transformació urbana, es planteja la creació d'un projecte urbanístic per al front fluvial de Safaretjos. Amb la seva aprovació, i amb el què ja s'està executant al Raval, permetra de finalitzar el conjunt del front fluvial de Santa Coloma. Es planteja, també, l'elaboració i aprovació d'un projecte que permeti tancar la remodelació de l'espai de l'antiga CIBA.

Es continuarà amb la renovació de carrers, adequant-los a les noves tendències i a les necessitats de la població. Es tracta, en el seu conjunt, de millorar la vida urbana, per la qual cosa es prioritzaran els espais per als vianants, s'ampliaran voreres, s'eliminaran barreres arquitectòniques, es millorarà l'enllumenat i s'instal·larà mobiliari urbà adequat, entre d'altres mesures.

Perquè les condicions de vida siguin cada dia millors cal seguir treballant en l'articulació de solucions per als problemes creixents d'aparcament. En aquest mandat l'Ajuntament planteja la voluntat de construir 2.500 noves places d'aparcament.

Un sector comercial dinàmic i amb iniciativa és fonamental en la nostra ciutat. La política d'impuls comercial pretén prosseguir en el desenvolupament d'instruments de suport al comerç –un dels sectors més importants-, així com per a la creació de noves empreses i empresaris a la ciutat. Transformar el nou mercat del Fondo en un singular poliequipament de referència i l'estudi per a la possible ampliació del Polígon Industrial Bosc Llarg són dos objectius concrets en aquesta matèria.

La ciutat que avança i prospera ha de tenir un pes específic a l'entorn metropolità. La creació del Campus de l'Alimentació en Torribera culminarà –juntament amb els usos assistencials sociosanitaris, esportius i formatius que vénen realitzant- la consolidació del recinte. Amb el Campus universitari de la Universitat de Barcelona la ciutat entrarà a formar part del grup de poblacions punteres en l'àmbit de la docència, la investigació i la transferència de coneixements en un àmbit tan important com el de l'alimentació.

 
 
Imatge amb el logo del PAM