Una ciutat més accessible

Escales mecàniques i rampes

La vida diària de les persones està condicionada, en gran mesura, per les condicions de mobilitat i circulació de què disposen i per la facilitat d’accés als principals equipaments del seu entorn. El desenvolupament i la consolidació del Pla d’accessibilitat –amb la instal·lació de prop de 70 trams d’escales i rampes mecàniques als carrers amb fort desnivell– milloraran notablement la vida diària de tots els veïns, i en particular, dels més grans i de les persones amb dificultats de mobilitat. Aquest Pla suposa un impacte molt positiu en barris com el Singuerlín, les Oliveres, Can Franquesa i la Guinardera, de la mateixa manera que al Fondo, al Raval, al Llatí i a la Riera Alta. Les actuacions més destacades són:

 • Singuerlín/plaça del Mercat (el Singuerlín)
 • Juli Garreta/Font de l'Alzina (les Oliveres)
 • Avinguda de Francesc Macià/Lluís Nicolau/Tarragona (les Oliveres)
 • Còrdova/Cabrera (Can Franquesa)
 • Còrdova/Formentera/Menorca (Can Franquesa)
 • Isaac Albéniz/Còrdova (Can Franquesa)
 • Plaça de la Guinardera/Milton (la Guinardera)
 • Bruc/Pirineus/Circumval·lació (el Fondo)
 • Bruc/Valentí Escalas/Mas Marí (el Fondo)
 • Sardana/Pirineus (el Raval)
 • Monturiol/Roger de Llúria (el Raval)
 • Espai Cívic del Raval (el Raval)

Ascensors

Les bones condicions de mobilitat no han de limitar-se només a l’espai públic. Un accés confortable a l’entorn privat és igualment important.

Per això, hi ha la voluntat pública municipal d’atendre el 100% de les sol·licituds, per tal de finançar amb ajuts públics fins al 80% de la instal·lació, sempre que acompleixin els requisits establerts a les normes de les convocatòries.

Amb aquesta mesura aconseguim, a més, la modernització i la revaloració dels immobles de Santa Coloma de Gramenet.

Actuacions contra barreres arquitectòniques

En aquest mandat hi ha la voluntat d’aprovar el Pla d’accessibilitat, que diagnosticarà quina és la situació actual que hi ha a la ciutat i establirà en fases les actuacions corresponents.