Una ciutat educadora

L’educació és una de les inversions de futur més eficaç. Entenem que la funció educativa ha de sorgir dels canals en què conflueixen els centres educatius, l’àmbit familiar i les condicions de l’entorn social. És per això que es prioritzen accions que faciliten els diferents canals que han de conformar una educació de més qualitat i eficiència per als nostres nens i joves.

Llibres escolars

Conscients del gran impacte que suposa per a les famílies l’accés als llibres de text durant tot el període de l’educació obligatòria –primària i secundària–, es vol consolidar la universalització de la gratuïtat dels llibres de text durant aquest període del currículum escolar de cada nen o nena.

Desplegament d'escoles bressol

Santa Coloma de Gramenet és, també, una ciutat jove. La presència i la previsió d’infància de 0 a 3 anys és un fet, i l’ Ajuntament participa de la concepció que el procés educatiu dels infants comença als 0 anys. A aquesta convicció s’hi afegeix la de poder conciliar, en les millors condicions, la vida familiar i la vida laboral.

Establim la proposta de creació de cinc escoles bressol, amb capacitat per a 369 places. Aquestes són:

 

  • Llar d'Infants L'Esquirol (passatge d’en Salvatella)
  • Llar d'Infants c. La Plata
  • Llar d'Infants c. Sant Carles (CEIP Sant Just)
  • Llar d'Infants Fondo
  • Llar d'Infants Amèrica/Prat de la Riba

Noves línies escolars

Per tal de complir les previsions d’escolarització pública i garantir al màxim l’escolarització de cada infant a prop del seu domicili, es planteja la creació de quatre noves línies d’escolarització a la ciutat.

Projecte educatiu de ciutat

En aquesta línia, i des de l’àmbit social, es vol continuar amb el desenvolupament d’un projecte de ciutat com a proposta global i  enriquir aquesta proposta  amb  nous recursos i instruments, com els plans d’entorn i els plans educatius –i estratègics- de les escoles.

Rehabilitació d'escoles

Pel que fa als centres escolars, seguirem millorant –los, com ja vàrem començar a fer en l’anterior mandat. Es continuarà treballant en la millora i la rehabilitació dels edificis escolars –els 26 CEIP, les escoles d’adults i les escoles d’educació especial–, amb la voluntat d’intervenir anualment en 24 centres educatius.

Telecentres

Les tecnologies de la informació i la comunicació han esdevingut eines socioculturals plenament incorporades a la nostra societat. Són eines de coneixement i de sociabilització. Cal, doncs, desplegar recursos per tal d’evitar el risc d’infoexclusió en determinats sectors de la població, especialment les dones i la gent gran.

Per evitar aquesta fractura digital entre la ciutadania, consolidarem, en centres cívics de la ciutat, cinc sales d’ordinadors i accés gratuït a Internet.