Un Ajuntament més proper

Ajuntament en línia

Amb la voluntat de seguir millorant la relació d’efectivitat en la prestació dels serveis que l’Ajuntament realitza per als ciutadans i aprofitant les oportunitats que ens presenten les tecnologies de la informació i la comunicació actuals, es prioritzen tres actuacions:

  • Accessibilitat telemàtica al conjunt de tràmits i informacions de l’Ajuntament.
  • Millora de l’atenció telefònica per gaudir d’una resposta immediata.
  • Creació de sistemes automatitzats de control de la gestió, que permetin un seguiment i una avaluació del conjunt d’actuacions municipals i garanteixin un donar comptes a la població de la tasca realitzada de forma eficaç i amb qualitat.

"L'Ajuntament Informa" digital

El butlletí municipal setmanal L’Ajuntament Informa és un mitjà de comunicació àmpliament reconegut i apreciat per tota la ciutadania, com les enquestes han anat repetint. Perquè tingui més abast i se’n pugui fer una distribució més àmplia, es realitzarà l’edició digital d’aquest mitjà de comunicació.