Solidaritat i cooperació

L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet es planteja actualment la política de cooperació i solidaritat amb la ferma voluntat que esdevingui una política pública més i, alhora, part de la resta de polítiques municipals.

El pressupost del 2008 esdevé una fita històrica per a la ciutat, ja que s’ha superat el simbòlic 0,7% i s’ha arribat a l’1% dels recursos municipals que es destinen a les partides de cooperació i solidaritat. En aquest context, es proposen les actuacions següents:

  • Elaborar el Pla director municipal de la cooperació. Aquest Pla ha de redefinir la funcionalitat de la política de cooperació i solidaritat.
  • Obrir espais a nous protagonistes, a més participació: els centres educatius; el teixit comercial; les associacions culturals, esportives i veïnals... Per tant, en aquest sentit, treballar vers l’ampliació del Consell de Solidaritat i Cooperació.
  • Dotar d’un contingut estratègic els agermanaments per tal que esdevinguin instruments renovats de cooperació.   
  • Promoure la participació i l’espai per a l’intercanvi dels joves de la ciutat promovent estratègies coordinades amb les actuacions en l’àmbit de la joventut.