Salut i consum

Consum

Optimitzar els serveis de l’OMIC coordinant l’acció d’informació amb l’OIAC.

Formar i informar els consumidors. Dissenyar un calendari divulgatiu per a campanyes de sensibilització i en determinats períodes: Nadal, rebaixes, vacances.

Treballar per disposar d’una Junta Arbitral a la ciutat.

Salut pública

Promoure hàbits saludables en la població en coordinació amb altres àrees: Ensenyament, Esports, Benestar Social.

Col·laborar amb el territori per propiciar espais més saludables i fomentar el respecte de la població cap als espais públics de convivència.

Treballar per aconseguir que la salut mental i les drogodependències tinguin un tractament normalitzat dins el sistema de salut.

Formar part del Govern Territorial de Salut per tal de supervisar la millora dels serveis sanitaris que altres administracions donen a la ciutat.