Remodelació urbana

Front fluvial dels Safaretjos

Com a continuació de les actuacions que s’estan desenvolupant al front fluvial del Raval, fins al final del terme municipal –a la zona dels Safaretjos–, es planteja la creació d’un projecte urbanístic que permetrà deixar enllestit tot el conjunt del front fluvial.

CIBA. Fase III

Així mateix, es planteja l’elaboració i aprovació d’un projecte urbanístic que deixi acabada la remodelació de l’espai de l’antiga CIBA.