Participació ciutadana

Consolidació dels processos participatius

La ciutat ha desenvolupat un sistema de processos participatius, basat en el Reglament de 2002, que ha esdevingut una eina imprescindible en la millora de la democràcia local i que avui és referent per a molts altres municipis. Per implementar el sistema de participació ciutadana ens proposem, entre altres, les accions següents:

  • Consolidar el Consell General de Ciutat com a element central del sistema i dinamitzar les seves comissions sectorials i territorials.
  • Els plans, programes i projectes de gran impacte articularan els seus processos participatius i, per a la seva aprovació definitiva pel Ple, incorporaran memòries participatives, com és el cas del PAM.
  • Iniciar un procés participatiu d’avaluació i revisió del Reglament de participació ciutadana