Millora de la B-20

Amb l’objectiu de millorar la connectivitat entre les dues bandes de la ciutat, guanyar més espai públic i reduir el soroll que genera el trànsit en els habitatges més propers, es presenten dues propostes.

Cobriment parcial

Es planteja l’elaboració i aprovació del projecte, en col·laboració amb el Ministeri de Foment.

Aïllament acústic

Aprovació del projecte i instal·lació de pantalles acústiques esmorteïdores del soroll en el tram de la B-20 a cel obert, en col·laboració amb el Ministeri de Foment.