Metro

Augment d'estacions de metro

Cal seguir millorant les connexions perquè facilitin la circulació i els desplaçaments de la nostra població amb serveis públics. Per això, d’acord amb l’autoritat del transport metropolità, es posaran en servei sis noves estacions de la línia 9 del metro, que permetran un millor accés a aquest transport des del conjunt de la ciutat.

Augment de la conectivitat

També es treballarà amb la voluntat de prolongar la línia 1 del metro fins a Badalona.