Joventut

La política en matèria de joventut s’orienta a facilitar l’emancipació dels joves, com una de les polítiques que han de garantir els diferents projectes vitals dels joves, així com també propiciar que siguin una veu protagonista en la transformació de la ciutat .

Les actuacions que es proposen per al mandat són les següents:

  • Revisar i actualitzar el Pla local de joventut.
  • Augmentar l’oferta d’habitatge per a joves creant habitatge nou de lloguer i compra.
  • Consolidar la Borsa d’Habitatge Jove com a servei d’intermediació en matèria de lloguer per a joves i millorar les condicions que afecten tant els propietaris com els joves usuaris.
  • Crear la Xarxa de Punts per a l’Emancipació Juvenil (PIE) dins dels centres de recursos per a joves (Mas Fonollar, Rellotge XXI i Centre Europa Jove).
  • Incrementar els projectes de dinamització i participació dels joves dels centres de secundària i dels diferents col·lectius de joves de la ciutat.