Esports

La nostra ciutat viu plenament la pràctica de l’esport. Aquesta pràctica, a més de l’educació física i dels avantatges per a la salut i la qualitat de vida que comporta,  presenta valors i components molt importants per enfortir l‘estructura i la cohesió socials. En el darrer mandat vàrem avançar decididament en aquest apartat, i ara volem continuar en aquesta direcció.

Palau d'esports

Realització i aprovació del projecte per a la nova creació d’un palau d’esports al recinte de Can Zam.

Pavelló cobert

 Està prevista la creació del nou pavelló cobert a Els Pins

Camps de futbol

En l’actualització i modernització dels camps de futbol existents a la ciutat, es preveuen dues grans actuacions:

  • Renovació del camp de futbol de Les Oliveres.
  • Definició del camp de futbol a Can Zam.