Espai públic

La transformació del territori vol respondre a allò que els ciutadans i les ciutadanes han anat detectant i demanant. Volem avançar en un disseny urbà que minimitzi els desequilibris territorials i que resulti eficaç per a la millora de tots els nostres barris. 

Per això proposem la creació i urbanització de noves places i espais verds, la reurbanització i millora de carrers i l’ampliació dels parcs públics de la ciutat.

Places públiques

La disponibilitat de noves places i jardins és un dels millors indicadors de la qualitat de vida de la ciutat. Les diverses actuacions urbanes realitzades, com també les que estan en projecte, permeten aprofitar diversos indrets per a la seva reconversió en places i jardins, tal com hem anat fent fins ara.

Ara es planteja la intervenció per a la creació, ampliació o remodelació de setze places públiques a la majoria de barris de la ciutat. Aquestes són:

 • Plaça nova al c. Sant Joan (els Safaretjos)
 • Ampliació i millora de la plaça de l'Amistat (els Safaretjos)
 • Nova plaça al front fluvial del Raval (el Raval)
 • Plaça a l’av. Santa Rosa/Àngel Guimerà (el Raval)
 • Plaça de Santa Rosa (Santa Rosa - Metro)
 • Plaça nova: remodelació del ptge. Sant Pasqual (el Fondo)
 • Plaça d’A.C. Comín: Valentí Escalas/Mas Marí (el Fondo)
 • Plaça de la Mediterrània, fase II (el Fondo)
 • Ampliació de la plaça de la Pau (la Riera Alta)
 • Remodelació de la plaça dels Enamorats (el Centre)
 • Plaça a l’av. Puig Castellar/Singuerlín (el Singuerlín)
 • Plaça de Josep Tarradellas (la Guinardera)
 • Plaça a la CIBA (el Riu Nord)
 • Plaça d’en Baró/av. Pallaresa (el Riu Nord)
 • Places al centre residencial i d'oci Cúbics (el Singuerlín)
 • Plaça a l'entorn del Mercat del Singuerlín (el Singuerlín)

Reurbanització de carrers

Un aspecte normal de l’activitat municipal és el manteniment de la via pública i dels carrers.

Volem continuar treballant en la renovació de carrers, tot adequant-los a les noves tendències i necessitats de la població. Es tracta, en conjunt, de millorar la vida urbana, i és per aquest motiu que volem prioritzar els espais per als vianants: s’ampliaran voreres, s’eliminaran barreres arquitectòniques, es millorarà l’enllumenat i s’instal·larà mobiliari urbà adequat, entre altres mesures.

Parcs públics

Continuarem el desplegament de noves zones verdes a la ciutat, amb més de 50.000 m2. En aquest apartat posem l’accent, de forma especial, en l’aprovació del nou planejament urbanístic de la segona fase de Can Zam.