Ciutadania i convivència

Projectes de ciutadania

Seguir treballant per una ciutat on tothom senti protegits els seus drets i alhora conegui les seves obligacions és l’indicador més alt de salut democràtica d’una comunitat, i Santa Coloma de Gramenet sempre ha estat un referent de ciutat plural i diversa en harmonia.

Es proposa actualitzar i incrementar les polítiques i els projectes de ciutadania i establir un marc més clar promovent un procés participatiu per a l’elaboració i aprovació d’una ordenança de civisme