Campus universitari de l'alimentació

Recentment es va aprovar un conveni entre la Diputació de Barcelona i la Universitat de Barcelona per consolidar al Recinte Torribera la creació del Campus de l’Alimentació, que s’afegeix als usos assistencials sociosanitaris, esportius i formatius que s’estan realitzant.

Amb la creació del Campus de l’Alimentació, la ciutat entra a formar part d’aquelles poblacions universitàries que esdevenen punteres pel que fa a la docència, la recerca i la transferència de coneixements, en un camp tan bàsic i important com és el de l’alimentació.

Millora d'accessos

Estudi i aprovació del conjunt de millores en connectivitat i accés al Recinte Torribera per atendre les noves necessitats que es generaran amb la posada en funcionament dels nous usos que s’endegaran en aquest espai.

Consolidació d'estudis universitaris

Juntament amb l’ampliació de l’oferta d’estudis universitaris actuals, impartits per la UNED i la UB, la posada en marxa del Campus de l’Alimentació implicarà que, quan estigui plenament incorporat, al voltant del 2010, seran prop  de 8.000 els alumnes que realitzaran estudis superiors a la ciutat. Això també significarà un fort impacte de la ciutat dins el nostre entorn metropolità.