Aparcaments

El parc de vehicles de la ciutat ha generat una doble problemàtica: lloc on poder aparcar i, segons on s’aparqui, impediment per a una circulació fluïda dels vianants. En l’anterior mandat ja vàrem iniciar actuacions decidides en aquest sentit, però encara resulten insuficients.

Per això, en aquest mandat plantegem la voluntat de construir 2.500 noves places d’aparcament.. Les actuacions previstes són les següents:

  • Galícia (35)
  • Camp de futbol Les Oliveres (150)
  • Sant Carles / CEIP Sant Just (220)
  • Exterior dels jardins de la Torre Balldovina (160)
  • Mn. Camil Rossell (120)
  • Listz - Badalona (100)
  • Av. Puig Castellar (100)
  • Av. Sanatori (35)
  • Pl. Mediterrània, II fase (80)
  • Sota els edificis d'habitatge públic (1.500)