Balanç del Pla

Consell General de Ciutat

19 de febrer de 2011 - 9.30 h a 14.00 h

Biblioteca Singuerlín-Salvador Cabré

Balanç del Pla d’Acció Municipal - PAM 2007-2011

Pla d’Acció Municipal 2007-2011

El Pla d’Acció Municipal 2007-2011 és un document de treball que ens ha servit per a millorar la ciutat que tots i totes estimem: SANTA COLOMA DE GRAMENET.

Aquest document ha estat elaborat amb les propostes de govern però també amb les incorporacions de la societat organitzada i d’aquelles persones que van proposar projectes i idees de millora de la nostra ciutat, i que, a tall de recordatori, es resumeixen a continuació:

Resum dels resultats

 • S’ha acomplert el 87% de les accions previstes.
 • En el PAM inicial s’han incorporat les accions del Fondo Estatal de Inversión Local (FEIL) any 2009 i del Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local (FEESL) any 2010.  Sobre les accions inicialment previstes, han augmentat més del triple (un 298%).
 • El cost  del conjunt de totes les accions és de prop de 335 milions d’euros .

Elaboració participativa del PAM 2007-2011

 • El Ple del 17 de desembre de 2007 aprova el PAM 2007-2011 incorporant la memòria del procés participatiu.
 • Resultats dels dos processos participatius  complementaris portats a terme entre setembre i desembre 2007.
 • Consulta Ciutadania individual
  • 557 entrades
  • 9667 aportacions
  • 317 propostes agrupades
 • Consulta Ciutadania organitzada:  Dictamen del Consell General de Ciutat
  • 129 propostes

Apartats del document

Per millorar i fer mes entenedora la presentació s’ha organitzat la informació en els següents apartats: 

MILLOREM + LA CIUTAT DE LES PERSONES -Es troben les accions específiques incorporades en matèria de Cultura, Suport a les famílies i gent gran, Salut i Consum, Joventut, Medi Ambient, Igualtat de gènere, Ciutadania i Convivència, Solidaritat i Cooperació, Esports i Seguretat i trànsit.

MILLOREM + LA CIUTAT EDUCADORA -Trobareu les mesures específiques en aquesta matèria: Llibres escolars, Escoles Bressol, Noves línies escolars, Rehabilitació i suports educatius i el Campus Universitari de l’Alimentació de Torribera.

MILLOREM + L’ACTIVITAT ECONÒMICA I EL COMERÇ DE PROXIMITAT DE LA CIUTAT - Es detallen les actuacions sobre Mercats municipals, Polígon industrial Bosc Llarg. Fires comercials, Dinamització de l’activitat comercial, Millora de la ocupació, Enfortiment del teixit empresarial i Mesures de reforç davant la crisi econòmica. 

MILLOREM + L’AJUNTAMENT DE PROXIMITAT - Reflexa les actuacions en Ampliació Servei OIAC, Ajuntament on-line, Ajuntament Informa digital i el propi PAM.

MILLOREM + L’URBANISME DE LA CIUTAT - Es concreten les mesures en Millora de l’Accessibilitat, Remodelació urbana, Espai Públic, Habitatge, Aparcament, Millora B-20 i Metro.

MILLOREM + LA CAPACITAT D’INVERSIÓ PÚBLICA DE LA CIUTAT - Es detallen les mesures plantejades amb els Fondo Estatal de Inversión Local (FEIL) i del Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local (FEESL).