PAM 2007

Amb el vot favorable del Grup Municipal Socialista, l'abstenció d'ICV-EUiA i el vot en contra de CiU i PP, e l ple del passat dia 17 va aprovar el Pla d'Acció Municipal 2007-2011 (PAM), un conjunt de propostes i línies estratègiques, dissenyades per portar a terme en aquest mandat polític, que compleix amb un objectiu primordial: aconseguir una ciutat en la qual es visqui millor. Són actuacions que posen els fonaments de la ciutat del futur. El PAM ha estat objecte d'un ampli debat a través d'una consulta directa i una sessió monogràfica del Consell de Ciutat. Aquestes aportacions són, en la seva majoria, compatibles amb els objectius del Pla.