Què és el PAM?

El Pla d'Acció Municipal 2011-2015

El Pla d'Acció Municipal estableix els objectius i actuacions prioritàries que regiran la política municipal durant el mandat. El document que s'aprovi és el recull el conjunt de projectes que l'equip de govern municipal es compromet a desenvolupar durant la legislatura.

Característiques del PAM

  • És un pla operatiu i orientat a l'acció: És a dir, es tradueix en actuacions concretes esdevenint el full de ruta que orientarà el futur de la ciutat.
  • Té una vigència de tres anys, que es corresponen amb part de la legislatura del govern municipal.
  • És un document de treball. Permet seguir el nivell de compliment dels compromisos assumits per l'ajuntament perquè estableix la priorització, els terminis i els recursos necessaris per a cada acció.
  • És un document viu. Permet introduir modificacions per adaptar les actuacions als canvis en el context de la ciutat.

Contingut

El PAM 2011-2015 de Santa Coloma de Gramenet s'estructura entorn a 4 grans àmbits:

El Programa d'Actuació Municipal és l'eina que defineix els principals objectius de l'ajuntament i les accions que es preveu realitzar entre 2011-2015
PAM
 
 
El Programa d'Actuació Municipal és l'eina que defineix els principals objectius de l'ajuntament i les accions que es preveu realitzar entre 2011-2015
PAM