Com hi puc participar?

Us informem que el procés de recollida d’aportacions, tan al web com a les bústies repartides a diferents equipaments municipals, va acabar el passat 30 d’abril. Actualment s’està analitzant tota la informació rebuda que es plasmarà en una memòria participativa per poder donar una resposta a tots els ciutadans i ciutadanes que hi vam enviar les seves propostes.

El procés participatiu per a l'elaboració del Pla d'Acció Municipal 2011-2015: Informar, contrastar i enriquir

El procés participatiu té els següents objectius:

  1. Cercar la participació i l’elaboració de propostes i recomanacions a les accions proposades per l’Ajuntament al PAM 2011-2015 de: ciutadans i ciutadanes (a títol individual), entitats en el territori (districtes) i entitats de la ciutat en el Consell General de Ciutat.
  2. Rendir comptes del nivell d’acompliment, anyalment, als participants, al Consell General de Ciutat i la ciutadania, en general.

  És important comptar en el procés amb tots els agents socials del municipi ja que tots ells estan implicats d'una manera o altra i tots són importants:

  • Els grups polítics municipals que tenen la responsabilitat de prendre les decisions per executar el Pla d'Acció Municipal que s'aprovi definitivament.
  • Els tècnics i tècniques municipals que, amb el seu coneixement i experiència, poden aportar rigor al document.
  • Les entitats i veïns i veïnes que coneixen la situació en què es troba la ciutat a partir de la seva experiència quotidiana.

        Consell de Ciutat
  QüestionariPAM al carrerConsell General de Ciutat

  Devolució i rendició de comptes

  Després del procés de participació s’elaborarà i es presentarà una Memòria Participativa. Aquesta Memòria Participativa serà presentada al Consell General de Ciutat.

  Finalment, el Ple municipal haurà d’aprovar el PAM amb les aportacions que s’hagin considerat oportunes d’incorporar al pla de mandat.

  Totes les aportacions dels ciutadans i les ciutadanes tindran resposta, a través dels mateixos canals que han utilitzat per fer les seves propostes.

  Anualment es presentarà el grau de compliment del PAM amb l’avaluació corresponent, als participants en el procés participatiu i al Consell General de Ciutat. A més, es celebrarà una sessió monogràfica del Ple municipal.

  A través de la pàgina web, es podrà consultar l’estat de les accions dutes a terme amb les possibles observacions o incidències.

   
   

  Com estar informat i participar en el procés

  En aquest web

  A les xarxes socials

  Al twitter @scgramenet amb el hastag #pamSCG

  Al Facebook "Pasión por Santako" i "Santa Coloma al cor"

  Publicació especial.

  Publicació de l’especial “Pla d’Acció Municipal 2011-2015”, amb el qüestionari per recollir les propostes i suggeriments de la ciutadania. S’habilitaran punts-bústia de recollida dels qüestionaris als Centres Cívics i Casals, a les Biblioteques i a l’OIAC. 

  Participació de les entitats al Consell General de Ciutat

  • Primera convocatòria 16 de febrer: per informar del document base i recollir les propostes al procés participatiu.
  • Segona convocatòria 14 d’abril: Sessió de debat, per fer aportacions i obtenir un dictamen de recomanacions, de totes les entitats de la ciutat, en el marc del Consell. Es requerirà inscripció prèvia per poder organitzar els debats i/o grups de treball.

  Presentació del PAM als districtes

  Volem fer arribar el PAM a cadascun dels 6 districtes de Santa Coloma. Els regidors i regidores de districte explicaran les principals actuacions en reunions de 19 a 21 hores

  El PAM al carrer

  Organitzarem trobades als carrers i places més concorregudes per donar a conèixer el PAM i recollir les opinions i idees que els veïns i veïnes ens feu arribar

  Qüestionari on-line (fins el 30 d'abril)