Grau d'acompliment del PAM

Reunió del Fòrum Ciutadà de Santa Coloma del passat dimecres 19 de novembre al Centre Cívic Riu per analitzar el grau d'acompliment del Pla d'Acció Municipal 2011-2015 (PAM). Amb la presència de l'alcaldessa Núria Parlon i els Tinents d'alcalde Esteve Serrano, Siscu Sánchez i Carles Combarros.

 

Part 1a

Part 3a

Part 5a

Part 7a

 
 

 

Part 2a

Part 4a

Part 6a

Part 8a