El PAM 2011

Pla d'Acció Municipal

El Ple municipal celebrat el 18 de desembre de 2012 ha aprovat el Pla d'Acció Municipal 2013.

Objectius

En el temps que queda de mandat hem de saber prioritzar molt be quina és l’acció política del govern, i això queda establert al voltant de tres eixos fonamentals.

  • Aprofundir en les polítiques de cohesió social i suport a famílies i amb suport a l’educació pública (Servei d’Atenció Domiciliària, Fons d’ajuts socials, Programa reutilització de llibres, Escoles Bressol...). Aquest és un repte que ha d’estar en el centre de la nostra acció política. Santa Coloma, com a col·lectivitat, sempre ha fet costat als nostres veïns i veïnes amb dificultats, al temps que s’han recolzat les dinàmiques associatives de la ciutat com a xarxa que ens dóna força i identitat.
  • Afavorir la reactivació econòmica: Garantirem la formació i capacitació professional i els Plans d’Ocupació. El desenvolupament econòmic i la creació de llocs de treball és, en darrera instància, l’element més bàsic per a la solució del conjunt de problemes que tenim plantejats. També potenciarem el suport al teixit empresarial i comercial, com serà la millora de l’entorn dels eixos comercials i dels mercats. Sols no podrem fer-ho ni tenim les competències necessàries, però sí tenim la voluntat de ser un ferm suport en aquesta direcció. La creació d’un Pla d’Ocupació Local n’és la garantia d’aquest compromís.
  • Mantenir l’espai públic: Incentivarem el civisme i la convivència. Tots sabem que quan s’aguditzen els conflictes per manca d’ingressos econòmics suficients per a moltes persones, això té un efecte de conflictes socials que cobra variades formes i que en l’espai públic és on te el millor escenari de les seves manifestacions. L’establiment de normes molt clares per a tothom, com l’Ordenança de Civisme i ús de l’espai públic, el Pla d’utilització i usos dels parcs i zones verdes de la ciutat, acompanyant un efectiu Pla de Convivència, permetran situar cada situació on toca i mantenir els nivells de convivència que, històricament, hem realitzat i obtingut. Tot plegat implica un recolzament clar a l’ecologia urbana i les apostes per la protecció del medi ambient.

El Pla d'Acció Municipal és...

... un compromís entre l'ajuntament i la ciutadania, amb les accions que vol dur a terme en els propers anys.
... un instrument que desenvolupa l'acord dels diferents grups polítics que formen l'equip de govern municipal. El full de ruta per assolir el projecte comú de ciutat que volem tenir l'any 2015.
... un document viu. Els canvis en el context o la pròpia experiència de les polítiques desenvolupades, poden suggerir noves actuacions en el Pla o canvis en les actuacions previstes.
... un projecte que es vol donar a conèixer i contrastar amb la ciutadania per tal que qualsevol veí o veïna de Santa Coloma pugui conèixer què es vol fer, reflexionar (individualment o amb altres ciutadans i ciutadanes) i fer arribar la seva opinió o noves idees abans que s'aprovi definitivament.