INICI

Beca de col·laboració pel seguiment del PAM 2016-2019

L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet convoca una beca de col·laboració dirigida a estudiants universitaris o llicenciats/des amb estudis acabats el 2015 o 2016, per participar en el programa en el seguiment del PAM 2016-2019.

La durada prevista de la beca és de 9 mesos, del 16 de maig de 2017 al 15 de febrer de 2018, amb una dedicació de 20 hores setmanals en horari preferentment de tarda i amb una dotació econòmica bruta de 700€/mes.

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 3 de maig de 2017, a les 14:00 hores, i s’hauran de presentar a la OIAC de la Plaça de la Vila, 1.

Més detalls

 

Document final

Portada del document final del PAM. Link per a la descàrrega

Aprovat al Ple extraordinaria del 28 de juny de 2016

 
 

 

logo Pla d'Acció Municipal

El Pla d’Acció Municipal conté les grans línies d’actuació que posen els fonaments del futur immediat de la ciutat concretades a partir de propostes bàsiques de l’equip de govern i que es completen i/o complementen amb les propostes de la societat organitzada i de ciutadans i ciutadanes individuals, les quals son després àmpliament debatudes fins arribar al consens. El PAM, doncs, s’obté desprès d’un ampli procés de recollida d’aportacions a través de consultes organitzades per diverses vies amb la intenció de facilitar l’accés al major i més divers número de ciutadans i ciutadanes. 


 
 
 

Eixos del procés participatiu

El PAM que plantegem estaria estructurat en base a 4 grans eixos d’acció sobre els quals es demanarà opinió a la ciutadania:

 • Ciutat en moviment, ciutat  oberta i solidària (eix participatiu): governar per i amb els ciutadans i ciutadanes. Canviar el món des de Santa Coloma.
  • Accions corresponents a objectius en: polítiques de govern obert i qualitat democràtica, transparència, polítiques de proximitat (districtes), solidaritat (refugiats), etc.
 • Ciutat per viure i conviure (eix territorial): Millorar i ordenar l’espai públic i el parc d’habitatge.
  • És a dir, totes aquelles accions i objectius referits a transformació urbana, habitatge, mobilitat, medi ambient, civisme, etc.
 • Ciutat de les persones (eix social): Progressar en l’atenció a les persones per avançar en la igualtat d’oportunitats.
  • Accions relatives a lluita contra la crisi, infància, gent gran, dependents, salut, convivència, educació, drets laborals, etc.
 • Ciutat de futur (eix econòmic i I+D+i): Consolidar i promocionar la Santa Coloma moderna.
  • I en especial tot allò que fa referència a Santa Coloma cultural, comerç, Universitat, turisme, etc.
 
 

Contacte: 93 462 40 08 - Correu electrònic


foto Núria Parlon
L'alcaldessa, Núria Parlon.


logo YouTube
PAM TV