Gramepark

Relació de llocs de treball a 1 de gener de 2016

Lloc de treball

Categoria

Nº de treballadors

Sou Anual

Gramepark/Oficina

Gerent (1)

Gerent

1

70.000,00€

Cap Serveis Corporatius

Titulat/da Grau Superior

1

45.911,10€

Arquitecte/a

Titulat/da Grau Superior

1

35.367,30€

Cap Departament Habitatge

Cap de Negociat

1

39.646,50€

Cap Departament Mobilitat i Comercial

Cap de Negociat

1

39.646,50€

Cap de Negociat de Comptabilitat

Cap de Negociat

1

32.265,30€

Cap de Negociat Manteniment

Cap de Negociat

1

28.674,90€

Administratiu/va

Administratiu Oficial 1ª

11

24.670,35€

 

SUMA

18

 

Gramepark/Aparcaments de rotació

Cap de trànsit

Cap de trànsit de 1ª   

1

25.811,10€

 

SUMA

1

 

Gramepark/Grues i Parquímetres

Encarregat Grues i parquímetres

Encarregat General

1

37.716,90€

Cap de trànsit

Cap de trànsit de 1a

9

25.811,10€

Cap de trànsit

Cap de trànsit de 2a

1

24.514,20€

Cap de trànsit comodí

Cap de trànsit de 1a

1

28.323,60€

Cap de trànsit cap de setmana

Cap de trànsit de 1a

2

32.407,35€

Conductor de grua (salari diari)

Conductor mecànic

7

24.466,18€

Conductor de grua cap de semana (salari diari)

Conductor mecànic

2

30.713,33€

 

SUMA

23

 

 

TOTAL EMPRESA

42

 

(1) Contracte d'alta direcció (12 pagues)

Dades a 1 de gener de 2016