Compatibilitats

Compatibilitats dels empleats públics

COMPATIBILITATS LABORALS

DATA

COGNOMS I NOM

RELACIÓ LABORAL

SERVEI

LLOC DE TREBALL

MOTIU

DEDICACIÓ

29/11/2016

JMSA

Laboral fix

Servei d'Assumptes Generals

Aux. Tècnic

Exercir una segona activitat activitat com administrador d'empresa

Parcial

29/11/2016

JLRO

Funcionari de carrera

Departament de Cicle Festiu i Foment de la Lectura

Aux. Tècnic

Exercici d’una segona activitat, consistent en impartir classes com a Tècnic esportiu

Parcial

29/11/2016

JMAM

Personal eventual

-

Assessor G. M. de Ciutadans

Exercici de la docència a l’escola de l’Escola Superior ESERP

Parcial

12/04/2017 SSL Laboral temporal Dep. de Gestió i Prestacions del Servei d'Atenció a la Infància i les famílies Administratiu Exercir una segona activitat com a docent a l'empresa "Formar-te, Espai Futur" Parcial

Compatibilitats personal de direcció o eventual

COMPATIBILITATS EVENTUALS

DATA

COGNOMS I NOM

RELACIÓ LABORAL

SERVEI

LLOC DE TREBALL (Concesió actual)

MOTIU

DEDICACIÓ

29-11-16

JMAM

Personal eventual

-

Assessor G. M. de Ciutadans

Exercici de la docència a l’escola de l’Escola Superior ESERP

Parcial