Catàleg de serveis

El present Catàleg de Serveis 2017 recull la informació bàsica sobre la identificació de 71 serveis i departaments municipals, amb la descripció de les prestacions públiques que ofereixen.
El Catàleg ha estat confeccionat a partir del treball conjunt realitzat pel Gabinet de Planificació i Organització i la Coordinació de Polítiques de Transparència.
El document incorpora dos tipus de fitxes de serveis, segons les fonts d’informació utilitzades.

  • Fitxes elaborades a partir del contingut de les Cartes de Serveis (I Fase), aprovades pel Ple municipal el 28 de novembre de 2016.
  • Fitxes confeccionades tenint en compte la informació disponible al web municipal (febrer 2017). Aquestes fitxes seran actualitzades amb el contingut de les Cartes de Serveis de la II Fase, una vegada siguin aprovades per l’òrgan competent, previsiblement a mitjans de l’any 2017.

El Catàleg té per objectiu relacionar i descriure les principals prestacions que ofereix l’Ajuntament a la ciutadania, i representa un punt de partida per avançar en la millora continua i en la qualitat de la comunicació institucional.

imatge decorativa. portada del document catàleg de serveis
Pdf