Històric sol·licituds

Dades històriques

Evolució del número de sol·licituds d’accés a la informació pública tramitades per l’Arxiu Administratiu de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet entre els anys 2010 i 2016:

gràfic amb l'evol·lució de les dades sobre consultes entre 2010 i 2016

Tal i com es pot observar en el gràfic, la tendència dels últims anys ha estat que, cada cop més, les persones, sobretot els ciutadans de Santa Coloma de Gramenet, s’adrecin a l’Arxiu Administratiu Municipal per obtenir informació, visitant les nostres instal·lacions tant des del punt de vista d’institució que ofereix informació útil per a resoldre gestions administratives, com des del punt de vista de la investigació, visualitzant l’Arxiu com a part de la memòria col·lectiva i com a patrimoni que cal conservar. Aquestes dades confirmen la tendència de l’increment del reconeixement de la utilitat i la funció dels arxius en la nostra societat.

Així, durant aquests anys, l’Arxiu Administratiu no només ha centrat el seu esforç en donar un servei administratiu de suport a la institució a la qual pertany, si no que també ha adreçat aquest servei als ciutadans, com a servei cultural especialitzat i  vinculat a la recerca o a la divulgació, com a fidel testimoni de la memòria històrica dels habitants del nostre municipi.