Què val?

Logo campanya. Pressupost municipal. Què val...

La informació sobre els costos, continguda a les banderoles següents correspon a serveis i/o activitats que l’Ajuntament ofereix o ha ofert al llarg del 2017 als ciutadans i ciutadanes de Santa Coloma de Gramenet. Aquesta informació té una vocació merament informativa i pedagògica ja que el primer pas per una participació eficaç dels ciutadans i ciutadanes es disposar d’informació acurada. En aquestes banderoles s’ha treballat a partir de fonts d’informació públiques i que es poden consultar al Portal de Transparència o altres espais del web municipal. No obstant aquesta informació s’ha de llegir amb algunes reserves segons que estiguin inclosos o no conceptes i/o variables que cal tenir en compte, com ara que en els càlculs estiguin o no inclosos els costos de recursos humans municipals, o el subministraments i el manteniment de locals necessaris per a les activitats, etc.... En qualsevol cas pensem que aquest instrument apropa als ciutadans i ciutadanes a la gestió quotidiana municipal i ajuda a entendre els mecanismes de la gestió econòmica.

Més informació:

 

 • Cotxe patrulla - 25.000€
 • Climtització Oliveres - 124.000€
 • Elevador ajuntament - 18.634€
 • Tanca fusta - 5.177€
 • Neteja i clavegueram - 252.857€
 • Taller igualtat - 200€
 • Subvencions moneda local - 90.000€
 • Beca menjador - 1.209€
 • Banc parc - 520€
 • Fanal - 2.800€
 • Paviment atletisme - 4.578€
 • Deixallereis i punts verds - 70.729€
 • Portes automàtiques mercats - 5.000€
 • Control de plagues - 16.260€
 • Treballs forestals - 7.260€