Execució del pressupost

Font: Intervenció General
Dalta última actualizació: Gener, 2018
Propera actualització: maig 2019

 

Informes d'execució trimestral del pressupost municipal

Us presentem la informació detallada, d’acord amb la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials: