Pressupost 2014

L'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet va aprovar de manera inicial el Pressupost general de l'Ajuntament per 2014 a la sessió extraordinària del Ple celebrada el 18 de novembre de 2013. A la sessió plenària celebrada el 16 de desembre es va aprovar definitivament.

Ajuntament

PRESSUPOST AJUNTAMENT 2014

ESTAT D’INGRESSOS

ESTAT DE DESPESES

Capítol I

27.464.681,96

Capítol I

29.329.192,18

Capítol II

2.660.260,70

Capítol II

27.021.987,83

Capítol III

7.522.122,42

Capítol III

3.649.392,32

Capítol IV

52.644.437,22

Capítol IV

19.678.589,80

Capítol V

1.800.700,15

 

---------

Capítol VI

0,00

Capítol VI

1.707.236,82

Capítol VII

1.287.758,08

Capítol VII

3.292.763,18

Capítol VIII

180.000,00

Capítol VIII

180.000,00

Capítol IX

0,00

Capítol IX

8.700.798,40

TOTAL INGRESSOS

93.559.960,53

TOTAL DESPESES

93.559.960,53

Institut Municipal d'Esports

PRESSUPOST IME 2014

ESTAT D’INGRESSOS

ESTAT DE DESPESES

Capítol I

0,00

Capítol I

865.250,83

Capítol II

0,00

Capítol II

822.356,37

Capítol III

222.011,67

Capítol III

0,00

Capítol IV

1.789.109,82

Capítol IV

381.513,40

Capítol V

139.999,11

 

---------

Capítol VI

0,00

Capítol VI

82.000,00

Capítol VII

0,00

Capítol VII

0,00

Capítol VIII

0,00

Capítol VIII

0,00

Capítol IX

0,00

Capítol IX

0,00

TOTAL INGRESSOS

2.151.120,60

TOTAL DESPESES

2.151.120,60

Patronat Municipal de la Música

PRESSUPOST PMM 2014

ESTAT D’INGRESSOS

ESTAT DE DESPESES

Capítol I

0,00

Capítol I

785.074,24

Capítol II

0,00

Capítol II

40.832,79

Capítol III

448.599,41

Capítol III

0,00

Capítol IV

377.970,92

Capítol IV

0,00

Capítol V

0,00

 

---------

Capítol VI

0,00

Capítol VI

663,30

Capítol VII

0,00

Capítol VII

0,00

Capítol VIII

0,00

Capítol VIII

0,00

Capítol IX

0,00

Capítol IX

0,00

TOTAL INGRESSOS

826.570,33

TOTAL DESPESES

826.570,33

GRAMEPARK S.A.

PRESSUPOST GRAMEPARK 2014

ESTAT D’INGRESSOS

ESTAT DE DESPESES

Vendes

6.120.898,41

Aprovisionaments

455.307,57

Prestacions de serveis

2.313.667,69

Despeses de personal

1.827.949,28

 

Variació existències

 

- 5.621.871,09

Dotacions per amortització i provisions 

 

333.938,22

Altres ingressos explotació

 

110.897,00

Altres despeses  d’explotació

 

1.137.807,94

 

Subvencions

 

1.654.958,76

 

---------

Ingressos financers

0,00

Despeses financeres

1.752.259,34

Ingressos extraordinaris

0,00

Despeses extraordinàries

0,00

TOTAL INGRESSOS

4.578.550,77

TOTAL DESPESES

5.507.262,35

GRAMEIMPULS S.A,

PRESSUPOST GRAMEIMPULS 2014

ESTAT D’INGRESSOS

ESTAT DE DESPESES

Vendes

0,00

Aprovisionaments

643.300,99

Prestacions de serveis

i altres ingressos

 

554.713,50

 

Despeses de personal

 

5.345.551,52

 

Subvencions

 

6.567.997,00

Dotacions per

amortització i provisions 

 

185.000,00

 

---------

Altres despeses d’explotació

 

995.000,00

Ingressos financers

0,00

Despeses financeres

700,00

Ingressos extraordinaris

46.842,01

Despeses extraordinàries

0,00

TOTAL INGRESSOS

7.169.552,51

TOTAL DESPESES

7.169.552,51

 
 

Descarrega dels documents