Pressupost 2010

Pressupost consolidat

             2009        2010
TOTAL CONSOLIDAT AJUSTAT167.273.465,56€171.639.961,11€
AJUNTAMENT  93.338.600,55€105.501.988,95€
INSTITUT MUNIC. D’ESPORTS    1.962.014,62€    1.863.245,43€
PATRONAT MUNIC. MÚSICA       771.082,09€       799.030,94€
GRAMEPARK S.A.  72.557.046,00€  82.247.902,00€
GRAMEIMPULS S.A.    6.903.844,39€    5.462.960,37€
GRAMETRES S.A.       310.917,16€         58.335,00€
TOTAL CONSOLIDAT SENSE AJUSTAR175.843.504,80€195.933.462,68€
AJUSTOS CONSOLIDACIÓ    8.570.039,25€  24.293.501,57€

Inversions 2010

                    2010
TOTAL PRESSUPOST28.988.239,66€
Complex Olimpo12.976.098,72€
ODAF Singuerlín     575.811,24€
ODAF Fondo     283.499,36€
ODAF Barri Llatí i Centre     245.735,56€
Expropiacions  4.602.351,89€
Carrer Circumval·lació II Fase      257.000,00€
Washington Colom (Juan del Moral)       53.012,37€
Mercat del Fondo  2.051.989,31€
Escola Bressol Songuerlín       35.697,91€
CEIP i Escola Bressol Sant Just     900.269,04€
Remodelació Camp de Futbol Oliveres     634.559,69€
Comissaria Policia Local Oliveres  1.788.400,46€
Accés CEIP Unamuno     314.302,09€
Urbanització C/Sant Ramón       31.552,00€
Plaça Josep Tarradellas (II Fase)  1.136.596,44€
Teatre Segarra     200.070,74€
Maquinaria recollida de la fracció orgànica     198.055,56€
Pla de millora dels equipaments municipals          300.000€
Pla de millora de la via pública          400.000€
Compra de maquinaria de neteja     546.788,71€
Rehabilitació edificis Barris Centrals  1.200.000,00€
Millora de carrers     400.000,00€
Jocs infantils     140.000,00€
Renovació enllumenat     200.000,00€
Semaforitzacions       80.000,00€
Informàtica i mobiliari     232.768,16€
 
 

Modificacions de crèdit