Pressupost 2009

Pressupost consolidat

             2008        2009
TOTAL CONSOLIDAT AJUSTAT157.541.307,08€167.273.465,56€
AJUNTAMENT  89.179.218,64€ 93.338.600,55€
INSTITUT MUNIC. D’ESPORTS    2.307.076,41€   1.962.014,62€
PATRONAT MUNIC. MÚSICA       721.764,18€      771.082,09€
O.A.L. GRAMEIMPULS                  1,00€              -
GRAMEPARK S.A.  66.067.743,00€  72.557.046,00€
GRAMEIMPULS S.A.    4.204.374,70€    6.903.844,39€
GRAMETRES S.A.       254.143,78€       310.917,16€
TOTAL CONSOLIDAT SENSE AJUSTAR162.734.321,71€175.843.504,80€
AJUSTOS CONSOLIDACIÓ    5.193.014,63€    8.570.039,25€

Principals inversions

                    2009
TOTAL PRESSUPOST15.261.419,46€
Teatre Segarra1.304.151,55€
Complex esportiu Oliveres   564.758,64€
Edifici Mercat del Fondo4.298.095,55€
Comissaria de Policia1.369.565,22€
Obres de millora d'edificis   425.263,05€
Obres de millora de carrers4.719.585,45€
Semaforitzacions i enllumenat públic   270.000,00€
Escola bressol La Plata1.010.000,00€
Instal·lació d'ascensors1.200.000,00€
Pla informàtica i mobiliari de l'Ajuntament   100.000,00€