Pressupost 2008

Pressupost consolidat

Pressupost consolidat 2008
 20072008
TOTAL CONSOLIDAT AJUSTAT146.411.864,41157.541.307,08
AJUNTAMENT84.243.035,1689.179.218,64
INSTITUT MUNIC. D’ESPORTS2.075.801,222.307.076,41
PATRONAT MUNIC. MÚSICA662.819,88721.764,18
O.A.L. GRAMEIMPULS154.035,621
GRAMEPARK S.A.57.469.987,0066.067.743,00
GRAMEIMPULS S.A.5.330.550,004.204.374,70
GRAMETRES S.A.151.420,00254.143,78
TOTAL CONSOLIDAT SENSE AJUSTAR150.087.648,88162.734.321,71
AJUSTOS CONSOLIDACIÓ3.675.784,475.193.014,63

Principals inversions

Inversions
   DESPESA TOTAL   AJUNTAMENT   ALTRES 
TOTAL PRESSUPOST 13.080.151,86 2.656.326,50 10.423.825,36
Pla de millora de la mobilitat i accessibilitat 3.000.000,00   3.000.000,00
Llar de persones amb discapacitat i centre Cívic c. Beethoven 1.084.119,65 798.119,65 286.000,00
Nou edifici del mercat del Fondo 5.278.924,81 616.099,45 4.662.825,36
Biblioteca de Singuerlin 2.467.107,40 467.107,40 2.000.000,00
Mobiliari escola bressol Singuerlín 100.000,00 100.000,00 0
Pla millora d'escoles 950.000,00 475.000,00 475.000,00
Pla informàtica i Mobiliari Ajuntament 200.000,00 200.000,00 0