Informes externs

logotip de la Sindicatura de comptes de Catalunya

Sindicatura de comptes de Catalunya

 
 
Any  Data d'aprovació del Compte general Model d'ICAL
Comptes i estats
Resum (PDF)Detall (XML)
Balanç Compte del resultat econòmicopatrimonial Liquidació del pressupost Memòria Romanent de tresoreria Comunicat a Governació Tramès al Tribunal de Comptes
2013 21/7/2014 NORMAL     S S S S S 5/9/2014 12/9/2014
2012 1/10/2013 NORMAL     S S S S S 27/11/2013 3/12/2013
2011 25/9/2012 NORMAL     S S S S S 25/10/2012 25/10/2012
2010 26/9/2011 NORMAL     S S S S S 7/5/2012 9/11/2011
2009 31/1/2011 NORMAL     F F F F F 9/2/2011 7/6/2011
2008 26/10/2009 NORMAL     F F F F F  
2007 4/8/2008 NORMAL     F F F F F  
2006 1/10/2007 NORMAL     S S S S S  

S= Informació rebuda dins de termini i inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l’exercici corresponent.

F= Informació rebuda fora de termini i no inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l'exercici corresponent.


placa del Tribunal de Cuentas

Informes del Tribunal de Cuentas i de la Sindicatura de Comptes