Evolució del deute a 20/10/2015

Evolució del deute de l’Ajuntament i operacions avalades a la societat municipal Gramepark S.A.

Evolució del deute viu

Gràfic d'evolució del deute viu Ajuntament i operacions avalades a Gramepark

Evolució de la ràtio d'endeutament

Gràfic amb l'evolució de la ràtio d'endeutament

Evolució del deute per habitant

Gràfic de l'evolució del deute per habitant

Evolució del deute de tot el grup municipal

Evolució del deute viu

Gràfic d'evolució del deute de tot el grup de l'Ajuntament

Evolució de la ràtio d'endeutament

Gràfic amb l'evolució de la ràtio d'endeutament de tot el grup de l'Ajuntament

Evolució del deute per habitant

Gràfic de l'evolució del deute per habitant de tot el grup de l'Ajuntament

Nota: A 2015 l’endeutament de la societat municipal Gramepark S.A. ha passat a incorporar-se en el càlcul de la ràtio d’endeutament municipal, per no finançar-se amb ingressos de mercat. Fins a 2014, aquesta ràtio d’endeutament municipal incorporava només les operacions avalades a Gramepark.

 
 

Data d'actualització

20/10/2015

En aquesta secció teniu la informació del deute municipal (deute viu, ràtio d'endeutament i deute per habitant) dividida en dos blocs:

  • Ajuntament i operacions avalades a Gramepark S.A.
  • Tot el grup municipal.