El deute

Evolució del deute

Evolució del deute viu de l’Ajuntament

Gràfic de l'evolució del deute viu de l’Ajuntament

Evolució de la ràtio d’endeutament de l’Ajuntament

Gràfic de l'evolució de la ràtio d’endeutament de l’Ajuntament

Evolució del deute de tot el grup municipal

A 2015 l’endeutament de la societat municipal Gramepark S.A. ha passat a incorporar-se en el càlcul de la ràtio d’endeutament municipal, per no finançar-se amb ingressos de mercat. Fins a 2014, aquesta ràtio d’endeutament municipal incorporava només les operacions pròpies de l’Ajuntament i aquelles que havien estat avalades a Gramepark S.A.

Evolució del deute viu

Gràfic de l'evolució del deute viu

Evolució de la ràtio d’endeutament

Gràfic de l'evolució de la ràtio d’endeutament

Evolució del deute total per habitant

Gràfic de l'evolució del deute total per habitant
 
 

Font: Tresoreria municipal

Última actualització: març, 2018

Període d’actualització: anual.