Dades econòmiques

DADES ECONÒMIQUES

 

Font:

Intervenció General

Data última actualització:

Maig, 2017

Propera actualització:

Maig, 2018

 

DADES ECONÒMIQUES LIQUIDACIÓ

Concepte

2016

2015

2014

2013

Pressupost

92.668.881,94€

90.147.957,18€

93.559.960,53€

89.465.754,35€

Import del deute públic municipal

70.176.373,85€81.776.733,65€55.876.419,03€65.368.934,26€

Endeutament relatiu.

68,49%

73,83%

53,84%

71,55%

Ingressos corrents consolidats exercici anterior   

102.460.797,98€

110.770.747,55€

103.587.898,29€

95.841.546,74€

 

Font:

Intervenció General

Data última actualització:

Novembre, 2016

Propera actualització:

Novembre, 2017

 


DADES ECONÒMIQUES COMPTE GENERAL

Concepte

2016

2015

2014

2013

Població118.786121.171122.373
Data aprovació Comptes anuals Ple26/09/201605/10/201521/07/2014
Superàvit (o dèficit) per habitant43,79€38,15€51,22€

Autonomia fiscal

 

31,00%

27,00%

28,00%

Ingressos fiscals per habitants

 

273,09€€

263,28€

248,85€

Despesa per habitant.

 

826,17€

958,22€

893,33€

Inversió per habitant.

 

69,76€

154,07€

172,82€

Període mitjà de pagament (dies).

 

23,46

72,19

69,90

Període mitjà de cobramenet (dies).

 

184,20

62,11

58,48

Endeutament per habitant.

 

668,65€

461,14€

582,20€