Campanyes

Cost de les campanyes institucionals - Any 2016

Publicitat en mitjans d’informació local
MitjàImport (€)
Revista mensual El Mirall11.622,30
Revista mensual Diari de Santa Coloma8.999,88
Publicació setmanal Línia Nord3.412,20
Pancartes a la via pública
EmpresaImport (€)
Realitzades per l'empresa Servigrafics378,57
Cartells grans formats (OPI)
EmpresaImport (€)
Editats per l'empesa Gramagraf815,54
Publicacions d'anuncis oficials
MITJÀImport (€)
Zeta Gestión de Medios (El Periódico)2.129,60
Hermes Comunicacions (El Punt Avui)551,76
Diputació de Barcelona (BOPB)10.643,61
Boletín Oficial del Estado (BOE)6.181,75
Diari Oficial de la Generalitat8.715,00
TOTAL28.221,72

Cost de les campanyes institucionals - Any 2015

IMPORT EMPRESA DESCRIPCIÓ
1.277,76 GRAMAGRAF SOCIEDAD COOPERATIVA CATALANA LIMITADA  EXPEDIENT GUIES ESCOLARS ""DE L'HORT A LA TAULA""
508,20 ARTS ROTULACION Y PUBLICIDAD SL  PRESSUPOST MATERIAL FIRA TURISME 2015 - DISENY TRÍPTIC, DISENY FULLET WEB FIRA
6.000,00 ESTRATEGIES DE QUALITAT URBANA SL Elaboració i redacció del Pla Estratègic de ciutat
12.000 El Mirall.net Insercions publicitàries institucionals.
9.000 Diari de Santa Coloma Insercions publicitàries institucionals.
 
 

Darrera actualització: 24/01/2017