Convenis

Darrera actualització: 31/01/2017

CONVENIS 2016

OBJECTE DEL CONVENI
ENCÀRREC DE GESTIÓ

COMPROMISOS ECONÒMICS
ASSUMITS PER LES PARTS

TERMINI DE VIGÈNCIA

ÒRGAN I DATA D'APROVACIÓ

ENCÀRREC DE GESTIÓ . Prorrogar 9 mesos la vigència del conveni sobre gestió d'ajuts a la llar, de data 1 de gener de 2014

Cost total: 2.058.000,00€

Pròrroga del conveni d'encàrrec de gestió data 01/01/14 fins 30/09/16

 

Desplegar estudi acadèmic als barris Can Franquesa i Les Oliveres amb finalitat estratègica de debat arquitectònic

Cost econòmic no previst

Juliol 2016

 

Celebració del Festival "Santaco Tropical"

 

Des de la signatura fins el dia 20 de juny de 2016

Junta de Govern Local 14/06/2016

Celebració del Festival "Rock Fest Barcelona"

Any 2016  159.480,00 €
60.000 publicitat
Any 2017  155.000,00€
60,000 publicitat

Abasta edicions 2016 i 2017

Junta de Govern Local 05/07/16

Desenvolupar programa d'estimulació cognitiva

Cost total: 65.700,00 €
Aportació municipal: 16.425,00€

Any 2016

Junta de Govern Local 26/07/16

Festa Major d'Estiu 2016

Aportació del Gremi 28.000,00€

Estiu 2016

Decret núm. 7001/16 11/08/2016

Festes Populars Alternatives (Festa Major Estiu 2016)

 

Estiu 2016

Decret núm. 7064/16 23/08/2016

Cessió del dret d'ús del software "Sistema d'Alertes" consistent en una Base de Dades, Aplicatiu client i Aplicatiu de llançament d'una alerta, propietat de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.

Conveni interadministratiu de col·laboració

1 any. Prorrogable d'any en any

 

Desenvolupament de 5 programes d'atenció social al municipi.

Cost total: 26.880,63 €
Aportació Municipal 64%: 17.203,60€
Aportació Fundació 36%:  9.677,03

Des de la seva signatura,
amb efectes de l'1 de gener a l 31 de desembre de 2016

 

Cessió de la propietat del terreny qualificada de vial.

Aportació municipal: Urbanització del vial

Indeterminat

Junta de Govern Local 27/09/16

Exposició fotogràfica "Refugiats, per què? A Santa Coloma de Gramenet.

 

Del 5 al 18 de setembre 2016

 

Assignació d'ajuts complementaris als ajuts individuals de menjador per els infants del municipi, curs 2016-2017.

Aportació municipal total: 1,965.138,68 €
687.471,85€ exercici 2016
1,277.666,83€ exercici 2017  

Des de la signtanura fins el 30 de setembre de 2017.

Junta de Govern Local 26/07/16

Programa de suport als ens locals per a l'impuls dels serveis de mediació ciutadana.

Aportació de la Diputació: 72.000,00€

Des de la signtanura fins el 31 desembre de 2016.

Junta de Govern Local 14/06/2016

Desenvolupament de programes socials

Cost total: 66.523,00€
Aportació municipal: 57% 37.978,00€
Aportació de la Creu Roja: 43% 28.545,00€

De l'1 de gener de 2016 al 31 de desembre de 2016

Junta de Govern Local 27/09/2016

Polítiques i programes socials d'habitatge

368.359,02 €

4 anys des de la seva signatura

Junta de Govern Local 18/10/2016

Projecte "Vacances en Pau" de l0'any 2016

Cost total: 15.337,50 €
Aportació Municipal 10.200,00€

De l'1 de maig al 15 de desembre de 2016.

Junta de Govern Local 02/11/2016

Addenda al conveni per incentivar el programa d'activitats de la FAVGRAM al municipi.

Cost total: 14.000,00€
 Aportació municipal de 13.000,00€

1 any des de la seva signatura,
estenent els seus efectes
es de l'1 de gener de 2016

Junta de Govern Local 15/11/2016

Reparació del "carro del Sin Pecado de la Virgen".

Aportació municipal : 2,305,05€

1 any

Junta de Govern Local 15/11/2016

Desenvolupament de programes socials

Cost total: 33,350,00€
Aportació municipal : 16.008,00€

De l'1 de gener de 2016 al 31 de desembre de 2016

Junta de Govern Local 15/11/2016

Instal·lació temporal al Parc de Can Zam

 

Del 14 al 28 de novembre de 2016

Junta de Govern Local 15/11/2016

Desenvolupament del servei de Centre Obert per a l'any 2016

Cost total: 106.043,62€
Aportació municipal: 46.234€

A efectes econòmics, fins el 31 de desembre de 2016

Junta de Govern Local 22/11/2016

Desenvolupament del servei de Centre Obert per a l'any 2016

Cost total: 285.965,00€
Aportació municipal: 112.857€

De l'1 de gener de 2016 al 31 de desembre de 2016

Junta de Govern Local 22/11/2016

Desenvolupament del servei de Centre Obert per a l'any 2016

Cost total: 390,538,11€
Aportació municipal: 141.028€

A efectes econòmics, fins el 31 de desembre de 2016

Junta de Govern Local 22/11/2016

Desenvolupament del projecte Xela per a la infància amb trastorn de l'espectre autista i retard maduratiu

Cost total: 103.315,50€
Aportació municipal 82.308€

A efectes de prestacions de serveis del del dia 01/09/2016
 fins el 31/07/2016A efectes econòmics,
s'estèn fins a novembre de 2017.

Junta de Govern Local 29/11/2016

Finançament del part del cost de la contractació, per part de l'ACI, d'una persona física o jurídica, per a la gestió professional de dinamització comercial del centre comercial urbà.

Aportació municipal: 9.000,00€

Des de l'1 de gener de 2016 fins el 31 de desembre de 2016

Junta de Govern Local 15/11/2016

Addenda al conveni d'ús i gestió parcial de les instal·lacions esportives de l'Institut Can Peixauet

Aportació municipal: 5.400€

Des de l'1 de gener de 2016 fins el 31 de desembre de 2016.
Temini prorrogable per periodes anuals.

Junta de Govern Local 13/12/2016

XLV Edicicó del Cross Antoni Amoròs

Aportació municipal en béns i serveis 
per un import de 10.000€
i de 2.000€ en concepte de subvenció

Fins el 31 de desembre de 2016

Junta de Govern Local 13/12/2016

XXXIII Festival de Patinatge Artístic

Aportació municipal en béns i serveis
 per un import de 683€ i 3,517€ en concepte de subvenció

Fins el 31 de desembre de 2016

Junta de Govern Local 13/12/2016

Suport de les activitat de foment i promoció de l'esport

Aportació municipal: 1,800€
(48,91% del total de l'ativitat)

De l'1 de juliol de 2015 fins el 31 de desembre de 2016.

Junta de Govern Local 13/12/2016

Gestió parcial de les pistes esportives municipals de Nou Oliveres

Aportació municipal: 5,200€ (100% del projecte)

De l'1 de gener de 2016 al 31 de desembre de 2016

Junta de Govern Local 13/12/2016

Activitats esportives de Futbol Sala del club a la ciutat

Aportació municipal: 70.000€

Fins el 31 de desembre de 2016

Junta de Govern Local 13/12/2016

Organització de la cursa ciclista de Festa Major 2016.

Aportació municipal: 1975€ en béns i serveis
2,000€ en concepte de subvenció

Fins el 31 de desembre de 2016

Junta de Govern Local 13/12/2016

Oganització del "XXVII Trofeu de Futbol Sala Ciutat de Santa Coloma, XXII Trofeu Cívic"

Aportació municipal: 4.500€

Fins el 31 de desembre de 2016

Junta de Govern Local 13/12/2016

ENCÀRREC DE GESTIÓ. Gestió de la convocatòria de subvencions per a projectes de cooperació iaccions de sensibilització per a 2016

Cost total: 100.612,97€
Aportació municipal:91.466,34€
Cos de gestió Fons Català de Cooperació: 9,146,63€

1 any

Junta de Govern Local 13/12/2016

Desenvolupament del sevei de recollida, neteja, classificació i entrega de roba a partir de l'activitat laboral de persones amb discapacitat intel·lectual

Aportació municipal: 50.000€

Des de l'1 de gener de 2016 al 31 de desembre de 2016

Junta de Govern Local 13/12/2016

Desenvolupament del servei de Centre Obert per a l'any 2016

Aportació municipal: 143.460€

Des de l'1 de gener de 2016 al 31 de desembre de 2016

Junta de Govern Local 13/12/2016

Organització del "Premio de Textos de Teatro Breve Carro de Baco de Santa Coloma de Gramenet 2016"

Aportació municipal. 600€

1 any

Junta de Govern Local 13/12/2016

Urbanització i edificació de l'actuació 1.2 connexió Valentí Escalas-Listz

Aportació de l'INCASÒL: 300.000€

Des de la signatura fins al compliment
 de totes les obligacions assumides per ambdues parts

Ple Municipal 25/07/2016

Servei d'atenció als animals de companyia del Barcelonès

Aportació  mínima anual:
Aj. Badalona: 141.800€
Aj. Sant Adrià de Besòs: 23.500€
A. Santa Coloma de Gramenet: 77.190€

4 anys des de la seva signatura,

Junta de Govern Local 27/09/2016

Cessió del dret d'ús del software "Sistema d'Alertes" consistent en una Base de Dades, Aplicatiu client i Aplicatiu de llançament d'una alerta, propietat de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.

Conveni interadministratiu de col·laboració

1 any. Prorrogable d'any en any

 

Desenvolupament del projecte Anem i Tornem a l'Escola per al  curs 2016/17

Aportació municipal: 103.405,67€

De l'1 de setembre de 2016
 fins el 31 d'agost de 2017

Junta de Govern Local 21/12/2016

Desenvolupament del servei de Centre Obert  durant l'estiu de 2016

Aportació municipal: 26.077€

Pel que fa a efectes econòmics és del 27 de juny
al 31 de desembre de 2016

Junta de Govern Local 21/12/2016

Recolzament al Projecte de lluitga contra la pobresa farmacèutica

Indeterminat

4 anys

Junta de Govern Local 29/11/2016

Instal·lació i gestió de les marquesines a les parades d'autobús del muncipi

Indeterminat

Previsió de 7 anys amb 3 més de possible pròrroga

Junta de Govern Local 14/06/2016

Addenda a l'aportació econòmica de la Diputació per a l'exercici 2016 del conveni de col·laboració per al funcionament d'un servei d'intermediació pels deutes de l'habitatge (SIDH) i del Servei d'Atenció Ciutadana (SAC)

Aportació de la Diputació: 18.000,00€

Any 2016

 

Implantació del projecte Lanzaderas de empleo en el marc del projecte cofinançat pel Fons Social Europeu i Fundación Telefónica

 

7 mesos

Junta de Govern Local 21/12/2016

Utilització de les respectives instal·lacions

Cost total: 3,973,14€

De l'1 de gener de 2016 al 31 de desembre de 2016

Junta de Govern Local 21/12/2016

Programa d'activitats esportives de l'ANG

Cost total: 24.000,80€
Aportació municipal: 24.000,00€

De l'1 de gener de 2015 al 31 de desembre de 2016

Junta de Govern Local 21/12/2016

To top

CONVENIS 2015

N.  REGISTRE

DATA

ORGANISME O PERSONA AMB EL QUE SE SUBSCRIU

OBJECTE DEL CONVENI

OBSERVACIONS

EUROS

01\2015

15/01/2015

Comunitat de Propietaris carrer dels Pirineus 77

Rehabilitació d'edificis

109.550,32 €

02\2015

15/01/2015

Comunitat de Propietaris carrer dels Pirineus 80

Rehabilitació d'edificis

90.033,12 €

03\2015

15/01/2015

Comunitat de Propietaris carrer dels Pirineus 86

Rehabilitació d'edificis

49.419,95 €

04\2015

15/01/2015

Comunitat de Propietaris carrer dels Pirineus 104

Rehabilitació d'edificis

66.490,87 €

05\2015

15/01/2015

Comunitat de Propietaris carrer dels Pirineus 106

Rehabilitació d'edificis

52.970,85 €

06\2015

15/01/2015

Comunitat de Propietaris carrer dels Pirineus 108

Rehabilitació d'edificis

160.245,66 €

07\2015

15/01/2015

Comunitat de Propietaris passatge dels Pirineus 8

Rehabilitació d'edificis

26.367,76 €

08\2015

11/02/2015

Fòrum Grama

Cessió del llegat de Jaume P. Sayrach 

Annex amb recull de
documents personals

09\2015

23/02/2015

MUNDUS - Un mundo a tus pies

Conveni de col·laboració

10\2015

06/03/2015

Universitat de Barcelona

Declaració d'intencions a través del Campus de l'Alimentació de Torribera, Fundació Hospital de l'Esperit Sant, Centre assistencial Emili Mira, INAD Parc de la Salut

11\2015

09/03/2015

L'Avalot Teatre

Cessió temporal de la finca sítia al passatge de Saragossa 8

Cessió del local

12\2015

14/04/2015

Fundació Inform

Autoritzar l'ús de l'Aula 1, 1a. planta, sítia al carrer de Castella s/n, de forma temporal i gratuïta, per tal que s'imparteixin accions de l'especialitat Activitats de Gestió administrativa (ADGD0308)

Cessió d'un espai

13/2015

16/04/2015

FAVGRAM

Conveni de col·laboració. Articular una subvenció per concessió directa destinada a incentivar el origrama d'activitats que FAVGRAM desenvolupa al municipi

13.000,00 €

14/2015

17/04/2015

Diputació de Barcelona

Addenda del conveni de col·laboració per al funcionament d'un servei d'intermediació pels deutes de l'habitatge i del servei d'Atenció a la Ciutadania

15/2015

17/04/2015

Associació de Comerciants i professionals de Fondo Comerç

Conveni marc de col·laboració

Aportar

9.000,00 €

16/2015

27/04/2015

A M B

Acta de lliurament de les obres del projecte de remodelació del Mercat de Sagarra, al terme municipal de Santa Coloma de Gramenet

17/2015

28/04/2015

Comunitat de Propietaris del passatge dels Pirineus 4

Rehabilitació d'edificis

Pressupost

25.850,98 €

18/2015

06/05/2015

Amical de Mauthausen

Conveni de col·laboració. Participació d'un grup d'11 persones al projecte "Visita educativa sobre drets humans al camp de concentració de Buchenwald i al Memorial Wansee", pels actes commemoratius de l'alliberament, del 10 al 14 d'abril de 2015

Subvenció

5.000,00 €

19/2015

12/05/2015

Funerària de Santa Coloma S. L.

Conveni de col·laboració. Programació de campanyes i projectes de neteja, els anys 2015 i 2016, o altres activitats impulsades per l'Àrea d'Urbanisme, Serveis municipals, Espai públic, Civisme i Sostenibilitat.

Terminis de cobrament:

10.000,00 € el 28/02/2015,
10.000,00 € el 30/06/2015,
20.000,00 € el 31/12/2015,
10.000,00 € el 28/02/2016,
10.000,00 € el 30/06/2016,
20.000,00 € el 31/12/2016

20/2015

13/05/2015

Santa Coloma amb el Sàhara

Conveni de col·laboració. Projecte "Vacances en Pau 2015", colònies per a infants sahrauis dels campaments de Tindouf.

Aportació municipal

10.200,00 €

21/2015

12/06/2015

F. S. La Unión - Las Palmas

Conveni de col·laboració. Acords amb l'IME per organitzar la XXXV edició de les 24 hores de Futbol Sala.

Subvenció

3.646,00 €

22/2015

03/07/2015

Diputació de Barcelona

Concessió demanial dels terrenys anomenats La Vinya d'en Sabater a l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.

23/2015

03/07/2015

Ubiquat Technologies S. L.

Conveni de col·laboració. Pla pilot per posar en marxa la Plataforma Cyclos com a sistema de pagaments digitals en el circuit del comerç social a la ciutat.

24/2015

10/08/2015

Ateneu popular Julia Romera

Cooperar en la realització de les Festes populars alternatives.

25/2015

17/08/2015

Gremi provincial de Firaires de Barcelona

Delimitar l'espai a ocupar pel Gremi durant els dies de la Festa Major d'Estiu de l'any 2014.

Aportació del Gremi

26.500,00 €

26/2015

16/09/2015

Aigües de Barcelona S. A.

Conveni de col·laboració. Posada en marxa del Programa d'Horts Urbans

27/2015

17/09/2015

Col·legi Seimar

Conveni de col·laboració. Projecte First Lego League

Aportació municipal

1.865,80 €

28/2015

22/09/2015

Asociación cultural andaluza Coro rociero Pastora i Reina

Conveni de col·laboració. Preparar el concert Primavera de Castañuelas

Aportació municipal

435,00 €

29/2015

22/09/2015

Parròquia de Santa Coloma

Conveni de col·laboració. Cofinançar despeses generades per la gestió de les Rutes Turístiques

Aportació municipal

1.200,00 €

30/2015

27/10/2015

Casal dels Infants per a l'Acció social als Barris

Conveni de col·laboració. Desenvolupar el servei de Centre Obert durant el 2015

Aportació municipal

19.375,00 €

31/2015

27/10/2015

El Far, Servei social Protestant

Conveni de col·laboració. Desenvolupar el servei de Centre Obert durant el 2015

Aportació municipal

102.476,76 €

32/2015

27/10/2015

Fundació privada Germina

Conveni de col·laboració. Desenvolupar el servei de Centre Obert durant el 2015

Aportació municipal

103.460,00 €

33/2015

28/10/2015

Associació catalana de Lluita de Braços

Conveni de col·laboració. Participació al 37è. Campionat del Món de Lluita de Braços 2015

Aportació municipal

1.000,00 €

34/2015

01/12/2015

Càritas Diocesana

Conveni de col·laboració. Desenvolupar programes d'atenció social durant el 2015

Aportació municipal

10.650,00 €

35/2015

01/12/2015

Fundació privada Champagnat Centre obert Rialles

Conveni de col·laboració. Desenvolupar el Projecte Xela per a la Infància amb diversitat funcional 2015 - 2016

Aportació municipal

82.308,18 €

36/2015

15/12/2015

Creu Roja espanyola

Conveni de col·laboració. Desenvolupar programes d'atenció social durant el 2015

Aportació municipal

57.165,00 €

37/2015

16/12/2015

Associació coordinadora d'Ajuda Unida (ACAU)

Conveni de col·laboració. Desenvolupar programes d'atenció social

Aportació municipal

38/2015

16/12/2015

Fundació privada ASPANIDE

Conveni de col·laboració. Desenvolupar 5 programes d'atenció social durant el 2015

Aportació municipal

18.628,30 €

39/2015

16/12/2015

Casal dels Infants per a l'Acció social als Barris

Desenvolupar el projecte Anem i Tornem a l'Escola 2015 - 2016

Aportació municipal

34,84 % de la despesa

40/2015

22/12/2015

Fundació Tallers de Catalunya

Conveni de col·laboració. Desenvolupar la recollida, neteja, classificació i lliurament de roba a partir de l'activitat laboral de persones amb diversitat funcional.

Aportació municipal

13.332,80 € el 2015
 3.334,20 € el 2016

41/2015

01/06/2015

Grup de dones de Safareigs

Conveni de col·laboració. Obertura, manteniment i atenció als usuaris del Casal municipal.

Aportació municipal

1.546,70 €

42/2015

01/06/2015

A. VV. de La Guinardera

Conveni de col·laboració. Obertura, manteniment i atenció als usuaris del Casal municipal.

Aportació municipal

1.146,74 €

43/2015

31/10/2015

Fundació privada Salut Mental de Catalunya

Conveni de col·laboració. Millora territorial de l'atenció integral a les persones amb problemes de salut mental i les seves famílies.

Aportació municipal

6.500,00 €

44/2015

28/12/2015

Diputació de Barcelona

Addenda del conveni de col·laboració per al funcionament d'un servei d'intermediació pels deutes de l'habitatge i del servei d'Atenció a la Ciutadania

To top