Dades sobre queixes i suggeriments

Les dades de 2014 son a partir de la posada en marxa de l'expedient de queixes, suggeriments, demandes d'actuació i consultes (QUI) el 24 d'abril de 2014.

Expedients QUI

2014 2015
Expedients correctes 1.641 1.986
TIPUS
Queixes 47,30% 44,70%
Suggeriments 13,30% 11,70%
Demandes d'actuació 34,20% 37,10%
Consultes 5,20% 6,50%
FINALITZACIÓ
Finalitzades en l'any 77,40% 79,90%
No Finalitzades 22,60% 20,10%

Tipus de consultes, queixes, demandes i suggeriments efectuats per la ciutadania

Consultes

Via Pública 20%
Disciplina urbanística i activitats 24%
OIAC i assumptes generals 23%
Serveis socials - cultura 15%
Zoonosi 7%
Ensenyament 6%
Parcs i jardins 5%

Queixes, demandes i suggeriments

Disciplina urbanística i activitats 16%
Serveis urbans 14%
Obres públiques 13%
Policia Local 11%
Serveis socials 11%
Mediació i convivència 9%
Zoonosi i medi ambient 8%
Parcs i jardins 8%
Senyalització 6%
Via pública 4%
 

Orígen dels expedients

2014

Gràfic amb la distribució de l'orígen dels expedients:

2015

Gràfic amb la distribució de l'origen dels expedients:
 

Canal d'entrada

2014 2015
Presencial, amb instància /verbalment 1.145 1.295
Via electrònica /web / xarxes / email 449 624
Via telefònica /altres 47 67

Tipologia de les queixes

 • Via Pública
  • Manteniment de parcs i jardins
  • Clavegueram i rases
  • Pivots i temes d'accessibilitat
  • Manteniment d'enllumenat
 • Disciplina urbanística i activitats
  • Tramitació d'expedients d'activitats i queixes per l'activitat en sí.
  • Sorolls i mals olors
 • Serveis urbans
  • Neteja a la via pública
  • Contenidors, solars amb sorolls i brutícia
  • Brutícia en indrets habitats, relacionada amb plagues.
 • Obres públiques
  • Obres impulsades per l'Ajuntament als carrers i/o edificis
 • Polícia local
  • Indisciplina viària
  • Inseguretat ciutadana
  • Escàndols en bars, restaurants, llocs d'oci o habitatges particulars.
 • Serveis socials
  • Considerar-se no ser atés correctament
  • Sol·licita canvi de professionals, necessita ser atés/a urgentment
  • Queixa per informació situació desantenció i maltractement
 • Mediació i convivència
  • Conflictes entre ciutadans/nes de la mateixa comunitat de propietaris.
  • Conflictes en l'ús de l'espai públic
  • Conflictes per considerar-se no ates/a en bars i establimetns
 • Zoonosi i mediambient
  • Rosegadors, paneroles en via pública i edificis municipals
  • Control de coloms i colònies de gats
  • Parc fluvial del Besòs, Parc Serralada de Marina, gossos perillosos