Dades sobre queixes i suggeriments

Font: Servei de Relacions Intitucionals d’alcaldia
Última actualització: Abril 2017
Propera actualització:  Març-Abril 2018

Les dades de 2014 son a partir de la posada en marxa de l'expedient de queixes, suggeriments, demandes d'actuació i consultes (QUI) el 24 d'abril de 2014.

Expedients QUI

2014

2015

2016

Expedients correctes

1.641

1.986

2087

TIPUS

Queixes

47,30%

44,70%

41,82%

Suggeriments

13,30%

11,70%

12,30%

Demandes d'actuació

34,20%

37,10%

40,80%

Consultes

5,20%

6,50%

5,10%

FINALITZACIÓ

Finalitzades en l'any

77,40%

79,90%

75%

No Finalitzades de tots els anys

22,60%

20,10%

25%

Tipus de consultes, queixes, demandes i suggeriments efectuats per la ciutadania

Consultes

 

2015

2016

Via Pública

20%

11,10%

Disciplina urbanística i activitats

24%

8,50%

OIAC i assumptes generals

23%

16,20%

Serveis socials - cultura

15%

Zoonosi

7%

Ensenyament

6%

Parcs i jardins

5%

Movilitat

8,50%

Obres

8,50%

Policia Local

5,10%

Cultura

4,30%

Serveis Urbans

3,40%

Alcaldía

3,40%

Gestió Econòmica

3,00%

Queixes, demandes i suggeriments

2015

2016

Disciplina urbanística i activitats

16%

9,20%

Serveis urbans

14%

8,70%

Obres públiques

13%

2,30%

Policia Local

11%

8,50%

Serveis socials

11%

4,40%

Mediació i convivència

9%

Zoonosi i medi ambient

8%

8,80%

Parcs i jardins

8%

8,10%

Senyalització

6%

Via Pública-Manteniment

4%

20,70%

Mobilitat

3,20%

OIAC

3,10%

Cultura

2,00%

 

Orígen dels expedients

Canal d'entrada

2014

2015

2016

Presencial, amb instància /verbalment

1.145

1.295

1410

Via electrònica /web / xarxes / email

449

624

597

Via telefònica /altres

47

67

76

Tipologia de les queixes

 • Via Pública
  • Manteniment de parcs i jardins
  • Clavegueram i rases
  • Pivots i temes d'accessibilitat
  • Manteniment d'enllumenat
 • Disciplina urbanística i activitats
  • Tramitació d'expedients d'activitats i queixes per l'activitat en sí.
  • Sorolls i mals olors
 • Serveis urbans
  • Neteja a la via pública
  • Contenidors, solars amb sorolls i brutícia
  • Brutícia en indrets habitats, relacionada amb plagues.
 • Obres públiques
  • Obres impulsades per l'Ajuntament als carrers i/o edificis
 • Polícia local
  • Indisciplina viària
  • Inseguretat ciutadana
  • Escàndols en bars, restaurants, llocs d'oci o habitatges particulars.
 • Serveis socials
  • Considerar-se no ser atés correctament
  • Sol·licita canvi de professionals, necessita ser atés/a urgentment
  • Queixa per informació situació desantenció i maltractement
 • Mediació i convivència
  • Conflictes entre ciutadans/nes de la mateixa comunitat de propietaris.
  • Conflictes en l'ús de l'espai públic
  • Conflictes per considerar-se no ates/a en bars i establimetns
 • Zoonosi i mediambient
  • Rosegadors, paneroles en via pública i edificis municipals
  • Control de coloms i colònies de gats
  • Parc fluvial del Besòs, Parc Serralada de Marina, gossos perillosos