Indicadors

Per què establir indicadors?

La implantació de sistemes de seguiment i control de la gestió de l’activitat municipal no pot considerar-se com una opció més o una opció qualsevol. Ve lligada a una visió modernitzadora de les administracions públiques. Però avui també esdevé una necessitat, generant un desenvolupament en el que ve a anomenar-se l’administració relacional.

Per a què establir indicadors?

L’establiment d’indicadors es una bona fórmula per poder mesurar les activitats i els seus resultats. Per què els indicadors son instruments de mesura relativa que permeten la comparació. Comparació respecte què?

Els indicadors ens permeten algunes respostes sobre aspectes bàsics de la gestió pública: hem fet el que ens havíem proposat?, el que volíem fer?. Aquests indicadors d’eficàcia ens donen informació clara i concreta al respecte. Són els indicadors de Procés.

Fem les prestacions de serveis des d’una perspectiva de costos raonablement ajustats, que ens validi dins la ciutadania com a bons gestors dels recursos públics? Aquests indicadors d’Estructura, mesuren l’eficiència i ens permet obtenir dades i no tants sols criteris o opinions.

Realment el que fem serveix per enfrontar situacions per a les quals es volia atendre quan es van posar en marxa? Aquests indicadors de Resultat, d’efectivitat o impacte, atenen a aquesta preocupació.

Finalment, ens permet disposar d’informació específica (dades quantitatives, bàsicament) amb les quals explicar que s’ha fet, com s’ha fet, amb quins costos i que s’ha aconseguit.

En resum, al fer-ho públic, podem donar comptes obertament, fent un exercici de devolució sobre el que s’ha fet durant l’any.